Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
Upoznaj domovinu
da bi je više volio!


Dobrodošli!

Kontakti

Ferijalni savez BiH
Ćemaluša 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 20 89 10
Fax: +387 33 55 55 90
E-mail: fsbih@bih.net.ba
 

Hostel Feri
Veliko Polje-Igman

Tel: 033/ 77 55 55
Fax:033/ 77 55 56
E-mail: info@ferijalni.org
 
     

Let's attract 1000 foreign tourists to their Snow Festival in Sarajevo

Du bist zwischen 18 und 35 Jahre alt und hast Bock auf Schnee? Du willst in diesem Winter deinen Urlaub zum Skifahren nutzen? Du hast vom 16. bis 21. Januar 2015 Zeit?
Zu dieser Zeit bietet unser Partnerverband aus Bosnien und Herzegowina in Sarajevo das erste Snow&Music Festival für Winterfans aus ganz Europa statt. Dabei kannst du nicht nur Ski und Snowboard fahren, sondern dich mit Anderen in interessanten Wettbewerben messen.
Dir stehen in dieser Woche erfahrene Ski- und Snowboardlehrer zur Seite, du bist versichert und die Bergrettung steht im Falle der Fälle auch zur Verfügung.
Diese „Woche“ bekommst du – inklusive Verpflegung und Programm – für den Knallerpreis von gerademal 160 €!
____

You are between 18 and 35 years old , and you like snow? You want to go skiing in your free time? You have holidays from 16th to 21st January 2015? 
Our partner organization in Bosnia and Herzegovina organize the first Snow & Music Fest, in Sarajevo, for winter fans from all over Europe. Here you can go skiing and snowboarding , and compete yourself with others in exciting contests.
At your side will be experienced ski and snowboard instructors, you're insured and the mountain rescue is available, just in case.
The participation fee is just € 160 for everything, including meals and program.
____

Details and booking via e-mail: fsbih@bih.net.ba or via phone: +387 20 89 10. Information: https://www.facebook.com/ferijalniBiH

Studenti  iz Slovenije boravili u Sarajevu

Na prijedlog Hostelskog saveza Slovenije, Ferijalni savez u BiH je pripremio program boravka i bio domacin grupi od 60 studenata iz Maribora koja je provela ugodan vikend od 05 do 07. 12. 2014. godine u Sarajevu. Studenti iz Slovenije su obišli i pobliže se upoznali sa turističkim, kulturnim i istorijskim znamenitostima Sarajeva i olimpiskih planina. Boravak u Sarajevu je iskorišten i za ugodno nocno druženje na mjestima gdje se okupljaju mladi ljudi.
Najavlje je nastavak saradnje i organizovan dolazak novih grupa mladih iz Slovenije u Bosnu i Hercegovinu.


“Snow fest Sarajevo No# 01“

Ferijalni savez u Bosni i Hercegovini je udruženje i nezavisna asocijacija omladinskih hostela u državi Bosni i Hercegovini, koje se bavi razvojem omladinskog turizma i uz to svih oblika organizovanog odmora i reakreacije djece, omladine i ostalih dobnih skupina na području Bosne i Hercegovine. Ferijalni savez u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju još od 1952 godine.
Na osnovu dosadašnjih iskustava i iskazanog interesa mladih ljudi iz Evrope za osmišljenu programsku posjetu Sarajevu Ferijalni savez u BiH je planirao organizaciju “Snow fest Sarajevo No# 01“ u periodu 16-21. 01. 2015. godine.

Prvi Snow Fest Sarajevo, muzičko-skijaški festival  ima cilj da tokom zimske turističke sezone u glavni grad Bosne i Hercegovine i na olimpijske planine Bjelašnicu i Igman privuče što veći broj turista. Festival je koncipiran kao sigurno deševanje pod nadzorom provjerenih  agencija i Hostelskih asocijacija iz Europe. Tokom trajanja festival organizator “SFS No#01” će obezbjediti licencirane i iskusne instruktore skijanja i snowboarda, turističke vodiče, osiguranje i gorsku službu spasavanja. Ciljno tržište su mladi turisti i studenti     ( Švedska, Belgija, Holandija, Njemačka, Francuska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija) u dobi od 18 do 35 godina koji su ljubitelji zimskih aktivnosti. Realna očekivanja su  minimalno 600 učesnika ove manifestacije .Predviđeno je da  se tokom  6 dana festivala organizuje  niz dešavanja  na Olimpijskim planinama  i u Sarajevu ali i po ukazanoj potrebi i na području Bosne i Hercegovine.Tim SFS No#1 će organizovati zabavno-sportske aktivnosti i to: skijanje, takmicenja u snowboardu, grudvanju, spuštanja na gumi,  sankanju,  paintballu na snijegu, ekipne animacije, školu skijanja, noćni program (koncerti i party) kao i druge slične aktivnosti.

Ovo premijerno izdanje manifestacije predviđa nastupe domaćih bendova i DJ-a.
Organizator želi pristupačnim cijenama da zainteresuje što je moguće veći broj posjetitelja. Aranžman uključuje 5 noćenja u hostelima, organizovani turistički obilazak Sarajeva, prijevoz modernim turističkim autobusima na Olimpijske planine, pratnju licenciranih vodiča, animaciju i organizaciju izleta.

Potencijal i pristupačnost Olimpijskih planina a i Sarajeva, pruža mogučnosti organizovanja festival koji bi vremenom mogao da preraste u prepoznatljiv brend.

Program Snow fest Sarajevo No# 01
Vrijeme i mjesto održavanja: 16-21.01.2015 godine, Sarajevo i Olimpijske planine
Dan 1, 16.01.2015; - Dolazak učesnika u Sarajevo i smještaj u hostelima u popodnevnim satima.
21.00 Party dobrodošlice.

Dan 2, 17.01.2015

 • U prijepodnevnim satima turistički obilazak starog dijela i centra  grada, posjeta Tunelu spasa i panoramsko razgledanje Sarajeva.
 • U popodnevnim satima odlazak na Olimpijsku planinu  Bjelašnica ( ručak, party na otvorenom prostoru i sportske aktivnosti-noćno skijanje.

Povratak za Sarajevo planiran u 21.00

Dan 3, 18.01.2014

 • U prijepodnevnim satima panoramsko razgledanje Olimpijskih borilišta i odlazak na Bjelašnicu i Igman.
 • Takmičarsko sportsko zabavne aktivnosti i noćno skijanje.

Povratak u Sarajevo 21.00

Dan 4, 19.01.2014

Okupljanje i polazak svih učesnika na planinu nakon doručka.
Cjelodnevno skijanje, party , ekipna takmičenja na snijegu i dodjele nagrada pobjednicima.
Povratak za Sarajevo u periodu od 16.00 do 18.00
Slobodne aktivnosti.

Dan 5, 20.01.2015

Slobodne aktivnosti ( fakultativni jednodnevni izleti  u  Mostar – Međugorje i Travnik-Jajce )
21.00 koncert  za sve učesnike

Dan 6, 21.01.2015

Odjava iz hostela  i odlazak učesnika Cijna aranžmana je 160,00 Eura u koju je uključeno:

 • 5 Noćenja sa doručkom u gradskim hostelima
 • Autobuski prijevoz na Olimpijske planine Igman i Bjelašnicu
 • 3 ručak na Olimpijskim planinama
 • Ulaznice za party i koncert
 • Putno i zdravstveno osiguranje

Informacije i rezervacije:

E-mail: fsbih@bih.net.ba, Telefon : +387 20 89 10,  Mob: + 387 61 51 88 25
FB: Ferijalni savez BiH / Youth hostel association Bosnia and Herzegovina


Na osnovu Odluke Skupštine Ferijalanog saveza Bosne i Hercegovine broj: 02-128/2014 od 22.10.2014. godine , Ferijalni savez BiH, o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za prodaju hotela „FERI“-Veliko polje,Igman

Predmet prodaje je hotel „Feri „ sagrađen na atraktivnoj lokaciji na zemljištu označenom kao K.Č.broj 1637/5 upisan u ZK ul.465,K.O. LOKVE, ukupne površine 3261 m2.

Hotel je savremeno koncipiran turistički objekat, izgrađen krajem 2008. godine, ukupne korisne površine 2818 m2 , kapaciteta 103 osnovna ležaja sa 39 soba i urednom dokumentacijom za obavljanje djelatnosti. Hotel je spratnosti SU+PR+S+P1+P2+P3.

Sadržaji hotela su: prijemni hol sa recepcijom, kafiterija, kuhinja, restoran, internet klub, konferencijska dvorana, biliar i rekreacijske sale, fitnes, sauna i skijašnica.

Hotel posjeduje i roštilj bar, vanjsku baštu sa 150 mjesta, parking za putnička vozila i autobuse, dječije igralište, teren za mali nogomet, košarku i odbojku na pijesku.

Hotel je priključen na grasku infrastrukturu (telefon, internet, plin, električna energija, vodovod i kanalizacija).

 1. C i j e n a

Početna kupoprodajna cijena je 3.550.000,00 KM (trimilionapetstopedesethiljada konvertibilnih maraka).

 1. Garancija za ozbiljnost ponude

Učesnici po ovom javnom pozivu dužni su dostaviti dokaz o uplaćenom garantnom iznosu (jamčevini) za ozbiljnost ponude u obliku potvrde o izvršenom bankovnom transferu.

Visina garantnog iznosa (jamčevine) je 1.000,00 KM (hiljadukonvertibilnihmaraka) i uplaćuje se u korist Ferijalnog saveza BiH, na račun broj: _1610000069630006__ kod Raiffeisen banke, sa naznakom „za nekretinu“.

 1. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u ovom javnom pozivu imaju fizička i pravna lica koja, prema važećim propisima BiH, mogu biti vlasnici nekretnina na području Bosne i Hercegovine.

 1. Ponuda i sadržaj ponude

Ponuda mora biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom, ovjerena i potpisana brojem i slovima, a ispisana visina ponuđene cijene koja ne može biti manja od početne cijene iz poziva.

Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:

 • za fizička lica
 • ovjerena kopija lične karte,
 • CIPS-ova prijava, ne starija od 3 mjeseca,
 • dokaz o uplaćenom garantnom iznosu (jamčevini) za ozbiljnost ponude i
 • broj bankovnog računa za povrat garantnog iznosa (jamčevine).
 • za pravna lica
 • ovjerena kopija „Izvoda iz sudskog registra“ ili  ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili zemlje iz koje  natjecatelj dolazi,
 • dokaz o uplaćenom garantnom iznosu (jamčevini) za ozbiljnost ponude i
 • broj bankovnog računa za povrat garantnog iznosa (jamčevine).
 1. Dostavljanje ponuda i javno otvaranje

Ponude se dostavljaju poštom ili na protokol Ferijalnog saveza BiH, Sarajevo, ul. Ćemaluša br. 1., u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEKRETNIN – NE OTVARATI“,do 16,00 sati 10.11.2014. godine.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, u prostorijama Ferijalnog saveza BiH dana 11.11.2014.god. u 16,00  sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi natjecatelji.

 1. Kriteriji vrednovanja ponuda

Ugovor o kupoprodaji nekretnine zaključit će se sa kupcem koji ponudi najvišu cijenu.

 1. Ostale informacije

Učesniku koji ne uspije u natjecanju po ovom javnom pozivu, uplaćeni garantni iznos (jamčevine) se vraća u roku od 10 dana, a najuspješniji kupac koji je uspio u natjecanju, ukoliko odustane od kupovine, gubi pravo na povrat garantnog iznosa.

Najpovoljniji kupac, čija je ponuda odabrana, dužan je u roku od (8) osam dana od dana prijema obavjesti o odabiru, sa ovlaštenim licem Ferijalnog saveza BiH zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine.

U roku od (8) osam dana od dana zaključivanja predmetnog ugovora, kupac je dužan iznos iz ponude (ponuđene cijene) umanjen za garantni iznos od (1.000,00 KM) uplatiti u korist Ferijalnog saveza BiH.

Osnovna uknjižba vlasništva je zaključen kupoprodajni ugovor uz potvrdu Ferijalnog saveza BiH o uplati kupoprodajne cijene.

Troškove ovjere potpisa ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina, snosi u cjelosti kupac.

Ferijalni savez BiH ima pravo poništiti javni poziv, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog razloga poništenja ne odgovara za eventualnu štetu, izuzev što ima obavezu izvršiti povrat uplaćenog garantnog iznosa (jamčevine) svim učesnicima.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj: +38733 208-910.

Ferijalni savez: 500 sarajevskih osnovaca posjetilo Mostar i Travnik

U okviru tradicionalnog projekta "Upoznaj domovinu da bi je više volio" u organizaciji Ferijalnog saveza Sarajeva 500 učenika sarajevskih osnovnih škola sa svojim pedagozima bili su na jednodnevnim izletima u Mostaru i Travniku, te postali članovi Ferijalnog saveza.

Ferijalni savez: 500 sarajevskih osnovaca posjetilo Mostar i Travnik

Mostar i vrelo Bune u Blagaju u četvrtak su posjetili učenici Osnovne škole Malta iz Sarajeva, a učenici ilidžanske Pete osnovne škole u petak su u okviru jednodnevnog izleta posjetili Travnik i planinu Vlašić.

Učenici su imali priliku obići znamenitosti ovih gradova, a volonteri Ferijalnog saveza su se potrudili da im prirede pravu malu školu u prirodi, što i jeste svrha ovog projekta.

Svi učesnici akcije postali su članovima Ferijalnog saveza Sarajeva i ubuduće će imati povlastice na putovanja u zemlji i inozemstvu, te mogućnost da učestvuju u drugim akcijama Ferijalnog saveza ili da ih sami kreiraju.

Ferijalni savez Sarajeva tradicionalno pod povoljnim uvjetima organizira edukativna putovanja, škole u prirodi i ekskurzije za učenike osnovnih i srednjih škola pod motom "Upoznaj domovinu da bi je više volio". Koordinatori projekta su sarajevski studenti Anes Čerkez i Amna Tuzović, saopćeno je u subotu iz Ferijalnog saveza Sarajeva.

Odobrenje povlastice od 30%  u željezničkom putničkom prevozu članovima Ferijalnog saveza u BiH

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP ŽFBiH, članovima Ferijalnog Saveza u BiH, odobrava se komercijalna povlastica u visini od 30% od redovne cijene na neograničen broj putovanja na prugama ŽFBiH.

Osnov povlastice od 30% u željezničkom putničkom prijevozu pojedinačno je članska kartica Ferijalnog Saveza BiH Feri Card, koja sadrži osnovne podatke korisnika (ime i prezime, datum rođenja, datum važenja itd.) i članski broj pod kojim je evidentiran korisnik u Ferijalnom savezu Bosne i Hercegovine.

Prilikom izdavanja i kontrole voznih karata po osnovu Feri Card kartice, ovlašteno osoblje JP ŽFBiH (putnički blagajnik odnosno kondukter) dužan je provjeriti identitet korisnika. Ukoliko putnik, uz Feri Card karticu odbije da pokaže identifikacioni dokument, smatra se putnikom bez vozne karte, te mu se naplaćuje puni iznos karte.

Putnik koji pokaže Feri Card karticu:

 • koja je lažna ili falsifikovana,
 • koja nije njegova,
 • čiji je rok važenja istekao,

mora da pored vozne karte, plati i dodatak, prema važećem cjenovniku na željeznici. Ukoliko je Feri Card kartica krivotvorena ili ukoliko na njoj nije upisano ime putnika, ta kartica se oduzima, a putnik mora da pored vozne karte, plati i dodatak, prema važećem cjenovniku na željeznici.

Putnik koji odbije da odmah plati cijenu prevoza ili dodatak, bit će isključen iz prevoza.

Ovaj akt stupa na snagu 11.08.2014. i na dokazan način upoznati svo zainteresovano osoblje.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ferijalni savez u BiH  kao Nacionalna hostelska asocijacija BIH, primljen je u punopravno članstvo Međunarodne hostelske federacije (IYHF)

Na Pedesetoj konferenciji Međunarodne hostelske federacije održanoj u Bankoku na Tajlandu, uz prisustvo preko stotinu predstavnika nacionalnih hostelskih asocijacija, Ferijalni savez u BiH primljen  je jednoglasno u punopravno članstvo ove asocijacije.

Ostvarivanjem punopravnog clanstva Hostelska asocijascija  BiH ulazi u sustav jedne od najvecih turistickih asocijacija na svijetu i  povećava mogućnost za proširivanje na mnogo veće turističko tržište, kako u Europi, tako i u cijelom Svijetu.
Cilj Ferijalnog saveza Bosne i Hercegovine je da ovim putem ostvari kontakt sa sto vise hostelskih asocijacija, kako bi promovisali turističku ponudu Bosne i Hercegovine i privukli što veći broj stranih turista, posebno mladih.
Međunarodna hostelska federacija (IYHF) u čijem se lancu nalazi preko 4.500 hostela, je pozitivno ocijenila predhodne  hostelske aktivnosti te posebno potencirala prezentovanu  promociju  Bosne i Hercegovine kao poželjne turistucke destinacije za mlade.

Ferijalni savez u BiH je u statusu pridruženog člana ove federacije na osnovu svojih hostelskih aktivnosti 2012 godine obezbijedio da BiH bude proglašena za najbolju hostelsku destinaciju u svijetu. 

Ovaj značajan rezultat je ostvaren jer smo uspjeli da promovišemo i za smještaj mladih koji posječuju Bosnu i Hercegovinu preporucujemo samo registrovane odnosno hostele koji rade u skladu sa važecom zakonskom regulativom.

Potreba za unapređenje hostelske djelatnosti i nastavak trenda povečanja broja dolazaka mladih u Bosnu i Hercegovinu je uslovljena kvalitetnijom promocijom na turistickim sajmovima i dodatnim poboljšanjem zakonske regulative u ovoj oblasti.

 

 
 
     
 

Online rezervacija

Kontakt e-mail

Hostel

Dolazak

Noćenja

Muškarci

Žene

 
Newsletter
 
 
 
 
 
 

Naši hosteli su takođe dostupni na hihostels.com